Provozní informace

SHÁNÍME ELEKTRIKÁŘE

Pro potřeby a údržbu našich domů sháníme elektrikáře

  • Kontrola osvětlení
  • Údržba výtahu
  • Kontrola neoprávněného odběru elektřiny a jiné.

V případě zájmu nebo předání kontaktu se obraťte na členy Výboru společenství

NÁHRADNÍCI ČLENŮ VÝBORU A KONTROLNÍ KOMISE

Během shromáždění dne 25. 4. 2019 proběhne volba náhradníků do Výboru SVJ a Kontrolní komise.

Zájemci o více informací se mohou účastnit zasedání Výboru společenství dne 3. 4. 2019

Za Výbor společenství Šárka Žilínková

Plánované Shromáždění vlastníků Společenství Škábova 3057 a 3058

Informace k Shromáždění vlastníků Společenství Škábova 3057 a 3058

Na základě požadavků vlastníků bytových jednotek z loňského roku je plánované Shromáždění vlastníků Společenství Škábova 3057 a 3058 na čtvrtek 25. 4. 2019

Bližší informace budou upřesněny.

Máte-li někdo z chuť a čas udělat něco pro naše SVJ a chcete pracovat ve výboru či v kontrolní komisi (a nebo dokonce kandidovat na předsedu výboru nebo místopředsedu výboru), neváhejte a přihlaste se nám prosím co nejdříve zde :
https://svj-skabova.cz/v2/kontaktujte-nas/

Za Výbor SVJ – Šárka Žilínková